Prof. Dr. Ahmet CEVİZCİ

Felsefe Tarihi ABD Başkanı
Çalışma Alanı: İlkçağ Felsefesi, Etik, Metafizik, Genel Felsefe Tarihi
E-Posta: cevizci@uludag.edu.tr
Telefon: (0224) 29 42828

Özgeçmiş
Prof. Dr. Ahmet Cevizci, 1959 yılında Bursa'da doğmuştur. İlk ve Orta öğretimini Bursa'da tamamlayan Cevizci, 1978-1982 yıllarında arasında Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü'nde Lisans eğitimini tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ana Bilim Dalı'nda, "Sokratik Diyaloglarda Yöntem" (1984)  başlıklı tezi ile Yüksek Lisans, "Platon'un Bilgi Kuramı" (1992) başlıklı tezi ile de Doktora derecesini alan Prof. Cevizci; Fransız Hükümet'inden kazandığı bir burs ile, 1989-1991 yılları arasında Sorbonne Üniversitesi'nde doktora düzeyinde araştırmalarda bulunmuştur. 

Akademik Çalışmalar
Makaleler
 • "Platon'un Algıyı Eleştirisi", Felsefe Dergisi, 3(1987): 26-53.
 • "Platon'un Devlet'deki Bölünmüş Çizgi Analojisi", Araştırma, 15(1994): 31-134.
 • "Yunan Kuşkuculuğunun Bilginin Olanaksızlığıyla İlgili Kanıtları", Felsefe Dünyası, 20(1996): 57-73.
 • "Kuşkuculuğun Kurucusu Pyrrhon ya da Bir Filozofun Düşüncelerini Belirleyen Etkenler Üzerine", Felsefe Dünyası, 19(1996): 28-38.
Telif Kitaplar
 • Platon'un İdealar Kuramı Üzerine Araştırmalar, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1990.
 • Felsefe Tarihi, Alfa Yayınları, Ankara, 1993.
 • Felsefe, Mega Yayınları, Ankara, 1994.
 • Felsefe Terimleri Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul, 1999.
 • Etiğe Giriş, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 2007.
 • İlkçağ Felsefesi Tarihi, Asa Yayınları, Bursa, 6. Baskı, 2011.
 • Ortaçağ Felsefesi Tarihi, Asa Yayınları, Bursa, 3. Baskı, 2008.
 • On Yedinci Yüzyıl Felsefesi Tarihi, Asa Yayınları, Bursa, 2. Baskı, 2007.
 • Aydınlanma Felsefesi Tarihi, Asa Yayınları, Bursa, 2. Baskı, 2008.
 • Sokrates, Say Yayınları, İstanbul, 2007.
 • Felsefeye Giriş, Sentez Yayınları, Bursa, 2. Baskı, 2007.
 • Felsefe, Sentez Yayınları, Bursa, 2. Baskı, 2008.
 • Felsefe Tarihi: Thales'ten Baudrillard'a, Say Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 2010.
 • Batı Düşüncesi Felsefi Temeller, İSAM, İstanbul, 2009 (Kasım Küçükalp ile birlikte).
 • Paradigma Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul, 7. Baskı, 2010.
 • Bilgi Felsefesi, Say Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 2012.
 • Eğitim Felsefesi, Say Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 2012.
 • Felsefeye Giriş, Nobel Yayınları, Ankara, 2. Baskı, 2011.
 • Felsefe Sözlüğü, Say Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 2012.
 • Felsefe, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, 2012.
 • Felsefenin Kısa Tarihi, Say Yayınları, İstanbul, 2012.
 • Felsefeye Giriş, Say Yayınları, İstanbul, 2012.
Editörlükler
 • Felsefe Tarihine Giriş, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2002.
 • Metafiziğe Giriş, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 2006.
 • Felsefe Ansiklopedisi, 1. Cilt, Ebabil Yayınları, Ankara, 2003.
 • Felsefe Ansiklopedisi, 2. Cilt, Ebabil Yayınları, Ankara, 2004. 
 • Felsefe Ansiklopedisi, 3. Cilt, Ebabil Yayınları, Ankara, 2005. 
 • Felsefe Ansiklopedisi, 4. Cilt, Ebabil Yayınları, Ankara, 2006. 
 • Felsefe Ansiklopedisi, 5. Cilt, Ebabil Yayınları, Ankara, 2007. 
 • Felsefe Ansiklopedisi, 6. Cilt, Ebabil Yayınları, Ankara, 2008.
Çeviri Kitaplar
 • F. M. Conford, Platon'un Bilgi Kuramı, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1989.
 • W. K. Guthrie, İlkçağ Felsefesi Tarihi, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1989.
 • B. Magee, Platon'dan Wittgenstein'a Büyük Filozoflar, Paradigma Yayınları, İstanbul, 3. Baskı, 2009.
 • R. Hollinger, Postmodernizm ve Sosyal Bilimler, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2006.
 • L. Versenyi, Sokratik Hümanizm, Sentez Yayınları, Bursa, 3. Baskı, 2007.
 • D. Werst, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 2009.
 • Platon, Phaidon & Menon, Gündoğan Yayınları, Ankara, 2. Baskı, 2011.
 • Platon, Sokrates'in Savunması, (Yorumlu Çeviri), Sentez Yayınları, 2007.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer