Doç. Dr. Işık EREN

Sistematik Felsefe ve Mantık
Çalışma Alanları: Sanat Felsefesi, İnsan Felsefesi, 20. Yüzyıl Felsefesi.
E-Posta: isik@uludag.edu.tr
Telefon: (0 224) 29 41829


EĞİTİM GEÇMİŞİ

LİSANS

 • Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 1983.

YÜKSEK LİSANS

 • Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, 1988 (Tez Balığı: Edebiyat Eserlerini Değerlendirme Yollarına İlişkin Bir İnceleme).

DOKTORA

 • Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, 1994 (Tez Başlığı: A. Schopenhauer ve M. Heidegger'de Bir Bilgi Türü Olarak Sanat).

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

MAKALELER

 • (2008) "Fenomenoloji: Edmund Husserl, Max Scheler, Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı 11, ss. 103-120.
 • (2006) "Felsefe Açısından Pazarın Dışındaki Sanat", Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, Sayı 2, ss. 51-61.
 • (2000) "Öz Olarak İnsan ve Sanat İlişkisi", Felsefe Tartışmaları, Sayı 27, ss. 107-114.
 • ((1999) "Çağımızda İnsan Problemlerine Yaklaşımlar", FelsefeLogos, Sayı 6, ss. 217-222.
 • (1999) "Romantik Felsefede 'Genius'ın 'Güzel' ile İişkisi Üzerine Bir Görüş", Felsefe Tartışmaları, Sayı 24, ss. 93-100.
 • (1999) "Locke ve Huma'da Bilginin Kaynağı Problemi", Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 1, ss. 15-23.
 • (1998) "Özdeşlik Üzerine", Felsefe Tartışmaları, Sayı 23, ss. 128-134.
 • (1996) "Hakikat ve Bilgi Olarak Sanat", Felsefe Tartışmaları, Sayı 20, ss. 99-104.
 • (1996) "Edebiyat Eserlerinin Değerlendirilmesine İlişkin Bir Felsefi Görüş", Yeni Biçem, Sayı 40, ss. 6-8.
 • (1996) "Schopenhauer ve Heidegger'de Dil Olarak Sanat", Yeni Biçem, Sayı 38, ss. 8-10.

TELİF KİTAP

 • (2006) 20. Yüzyılda Karşı Çıkışlar ve Yeni Arayışlar, Asa Yayınevi: Bursa.
 • (2006) Sanat ve Bilgi İlişkisi, Asa Yayınevi: Bursa.
VERDİĞİ DERSLER

 • İnsan Felsefesi, Sanat Felsefesi, Sanat Eserlerinde Felsefe Problemleri, 20. Yüzyılda Felsefe, Estetik (Lisans).
 • İnsan Felsefesi Problemleri, Felsefe Açısından Sanat, Estetik (Yüksek Lisans).
 • Edebiyat ve Felsefe (Doktora).

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer