Stratejik Hedef Önerisi

Felsefe Bölümü Stratejik Hedef Önerisi için tıklayınız.

Bitirme Çalışması I Dersini Alanların Dikkatine

Bitirme Çalışması dersini alan birinci ve ikinci öğretim öğrencilerinin, çalışmak istedikleri tez konusunu/problemini, konunun hangi sınırlar dahilinde ele alınacağını, araştırmada hangi kaynakların kullanılacağını belirten en fazla birkaç sayfalık bir öneri hazırlamaları ve en geç 19.10.2018 tarihine kadar tarafıma ulaştırmaları gerekmektedir. Tez önerinizi imza karşılığı teslim etmeyi unutmayınız.
 
Dr. Arş. Gör. Tayfun Torun.

Tercümanlık Başvurusu Hakkında Duyuru

"Bursa Tekstil Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücünün Geliştirmesi" UR-GE projesi kapsamında 14-15-16 Kasım 2018 tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuar Alanında Tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile yurt dışından gelen alıcılarının bir araya geleceği ve ikili işbirliği görüşmelerinin sağlanacağı bir "Alım Heyeti Faaliyeti" gerçekleştirilecektir. Katılımcı firmaların stantlarında gerçekleştirecek ikili işbirliği görüşmeleri esnasında tercümana ihtiyaç bulunmaktadır. Hem firmaların bu ihtiyacının desteklenmesi hem de
öğrencilere maddi katkı sağlanması amacıyla Üniversitemizde öğrenim gören Arapça bilen beş, Rusça bilen on ve İngilizce bilen on öğrencinin faaliyetlerine tercüman olarak katkıda bulunması konusunda destek istenmektedir. Tercümanlık konusunda destek olmak isteyen öğrencilerin 22.10.2018 tarihine kadar Bölüm Sekreterliğine başvurması gerekmektedir.

V. Uluslararası Felsefe Kongresi "Savaş ve Barış" - Kongre Programı

V. Uluslararası Felsefe Kongresi "Savaş ve Barış" - Kongre Programı için tıklayınız.

2018-2019 Güz Dönemi Lisansüstü Ders Programları

2018-2019 Güz Dönemi Yüksek Lisans Ders Programı için tıklayınız.
2018-2019 Güz Dönemi Doktora Ders Programı için tıklayınız.

TESYEV BURS DUYURUSU

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) tarafından Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilere burs verilecektir. Aşağıdaki linkte bulunan koşulları sağlayan öğrencilerin 12 Ekim 2018 tarihine kadar Felsefe Bölümü Sekreterliğine giderek başvuru yapması gerekmektedir.

2018-2019 Güz Dönemi Lisans Ders Programları

2018-2019 Güz Dönemi Lisans Ders Programları için tıklayınız

V. Uluslararası Felsefe Kongresi "Savaş ve Barış"

Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü tarafından düzenlenecek olan V. Uluslararası Felsefe Kongresi "Savaş ve Barış" teması ile 11-12-13 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. 

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 1990 yılında kurulmuş olup, halen 4 Profesör, 2 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 1 Doktoralı Araştırma Görevlisi, 3 Araştırma Görevlisi ve  6 ÖYP'li Araştırma Görevlisi ile, (1990 yılından itibaren) Lisans I. Öğretim, (2010-2011 yılından itibaren) Lisans II. Öğretim, (1990 yılından itibaren) Yüksek Lisans ve (2004 yılından itibaren) Doktora programları sunmakta; bunlara ek olarak (2010-2011 yılından itibaren de) "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)" kapsamında Araştırma Görevlisi istihdam etmektedir.
   Felsefe Bölümü'nün temel amacı, öğrenciye, felsefe tarihi donanımı içinde, geçmişten günümüze felsefenin temel problem alanlarını tanıtarak, problem bilinci kazandırmak, böylelikle de, öğrencinin doğru değerlendirme ve tutarlı akıl yürütme becerisiyle çağımızın temel problemlerine felsefi bir bakışla yönelebilmesini sağlamaktır.
   Felsefe Bölümü'nün misyonu, çağın kültürel, toplumsal ve etik problemlerini tespit edebilen, bu problemlere eleştirel bakış açısıyla yaklaşarak çözüm üretebilen bireylerden oluşan bir toplum kurulmasına zemin hazırlamaktır.
    Bu çerçevede Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, felsefe etkinliğini, yalnızca akademik değil, aynı zamanda toplumsal yönüyle de ele almakta; Lisans ve Lisansüstü öğretim etkinlikleri ve  yurtdışına yönelik "Erasmus", yurtiçine yönelik "Farabi" değişim programlarını sürdürmenin yanında; Ulakbim Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve Philosopher's Index tarafından taranan "Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi"ni yılda iki sayı olmak üzere hazırlamakta; "Uludağ Felsefe Derneği (UFED)" adı altında çeşitli toplantılar ve seminerler düzenlemekte; felsefenin toplumsal düzlemde yaygınlık kazanması için çeşitli sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine gitmektedir.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer