BURSA ULUDAĞ UNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2020-2021 GÜZ DÖNEMİ II. İLANI LİSANSÜSTÜ PROGRAM KONTENJANLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI

Sevgili Adaylar,

Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Güz Döneminde ikinci kez tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alacaktır. Başvuru ve kayıt işlemlerinin doğru ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için başvuru koşullarının dikkatle okunması ve eksiksiz uygulanması gerekmektedir.

Bursa Uludağ Üniversitesinde lisansüstü öğrenimini seçmenizden dolayı sizleri kutluyor ve başarılarınızın devamını diliyoruz.

Ek Sınav Başvuru Formu

Ek sınav başvurusu için ekteki formu doldurup  15-16 Eylül tarihlerinde zeynepberke@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir. Lütfen formda belirtilen başvuru koşullarını dikkatle okuyunuz. 

Ek Sınav Tarihleri

TUD 101 - 102 ve ATA 101 - 102 dersleri için ek ders başvurularınızı felsefe bölümüne 19 Eylül saat 13:00e kadar iletiniz. 

Duyuru: Mazeret Sınavı başvurusu onaylanan öğrenciler

Dürdane Gürbüz - ATA 101
Serkan Aktaş - YAD 101

Vefat

Bursa Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencimiz Betül Akgün'ü Giresun'da meydana gelen sel felaketinde kaybettik. Felsefe Bölümü öğretim elemanları olarak acımız çok büyük. Sevgili öğrencimize Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Vefat

2020-2021 Güz Dönemi Lisans ve Lisansüstü Ders Programları

2020-2021 Güz Dönemi Lisans ve Lisansüstü Ders Programları ektedir.
Bölümümüzün İkinci Öğretim programı 2020 yılı itibarıyla kapanmıştır, ancak 1. sınıf dersleri daha önce bu derslerden başarısız olan öğrencilerin yeniden alabilmesi için açılmaktadır. 

YÖK DESTEK BURSLARI KAPSAMINA FELSEFE DE ALINDI

Bilindiği üzere YÖK tarafından son yıllarda rasyonel kontenjan politikasına geçilmiş ve bunun neticesinde  bir yandan üniversitelerimizdeki programların dolulukları son yılların en iyi oranlarına ulaşırken diğer taraftan hoca yetkinliği, alt yapı ve istihdam gibi faktörlerin dikkate alınmış olması hasebiyle programa yerleşen öğrenci memnuniyeti de geçmiş yıllara göre artma eğilimine girmiştir.
Bu bağlamda üniversitelerdeki pek çok disiplinin üzerinde yükseldiği temel bilimler (fizik, kimya, biyoloji, matematik) Yeni YÖK konsepti ile başlatılan süreç ve alınan radikal kararlar ile tekrar hak ettiği ilgiyi kazanmıştır. Diğer taraftan ziraat, su ürünleri, hayvancılık, yer bilimleri gibi ülkemiz için stratejik öneme sahip bazı programlar da YÖK Destek Programı kapsamına alınmış,  temel bilimleri önceleyen Yeni YÖK böylece “toprağa ve suya dokunmaya” başlamıştır.
Bu genel yaklaşım çerçevesinde YÖK Destek Programının kapsamı, bu sene Felsefe programını da içine alacak şekilde genişletilmiştir. Ülkemizde 2020 yılı için belirlenen kontenjanlar itibariyle;  55 devlet üniversitesinde ve 6 vakıf üniversitesinde öğrenci alan felsefe programı bulunmaktadır.
Son yıllarda bu programlara rağbet azalmakta, kontenjanlar bazı üniversitelerde dolmamakta ve vakıf üniversiteleri bu programları açmaya ilgi duymamaktadır. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de sosyal bilimlerin, maalesef pek çok alana nispeten geçmişte sahip olduğu ve hak ettiği yerde olduğunu söylemek zordur. Felsefe de alaka ve talep kaybına uğrayan bu  önemli bilim dallarından biridir. Bu durum, bilimin gelişimi için endişe vericidir. Zira her şeyin ölçülmeye çalışıldığı, maddiyat ile değer biçildiği ve ölçülemeyenin dışarıda bırakıldığı bir dünyada felsefenin giderek önemini kaybetmesi, özelde bütün sosyal bilimler için, genelde ise tüm bilimler için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Eleştirel ve mantiki düşünce ile tahlil kabiliyetinin gelişmesinde felsefi ve mantiki düşüncenin rolü büyüktür. Diğer taraftan üniversiteler sadece bilgiye sahip insanlar yetiştiren değil, aynı zamanda dünyayı ve hayatı yorumlayabilme kabiliyetine sahip insanlar da yetiştiren kurumlardır. Felsefenin, üniversiteleri araştırma merkezlerinden veya şirketlerden ayıran özelliği bu durumla ilgilidir. Felsefe üniversite öğrencisinin entelektüel düzeyini yükselten, onu münevver kılan, onun şahsiyetini olgunlaştıran bir programdır. Dolayısıyla bir üniversitenin diğer programları ile ilişkisinin kurulması ve seçmeli dersler havuzunda olması gerekmektedir. Bundan dolayı üniversitelerimizde felsefe eğitiminin desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir.
Bu düşünceler ile “Yeni YÖK” konsepti içinde felsefe lisans programları YÖK Destek Bursları kapsamına dahil edilmiş olup devlet üniversitelerinde bu programlara ilk 15 tercihinde yer vererek ilk 3 sırada yerleşen başarılı öğrencilere öğrenimleri boyunca yıllık 12 ay üzerinden karşılıksız 800 lira burs verilecektir. Bu yaklaşımın bu programın önemine yönelik önemli bir farkındalık oluşturmasını bekliyoruz. Felsefe bölümleri süreç içinde başkaca tedbirler ile de güçlendirilecektir.
Öğrenci dostu YÖK olarak, tüm programlara yerleşecek öğrencilerimize üstün başarılar diliyoruz.

II. Öğretimde Yüzde Onluk dilime giren öğrenciler hakkında duyuru

Bölümümüz İkinci Öğretim programında okuyan 2019-2020 öğretim yılı Bahar yarıyılı sonu itibarıyla tüm derslerinden başarılı olarak bulundukları sınıfta ilk yüzde ona giren öğrencilerin 2020-2021 Güz yarıyılında örgün öğretim katkı payı ödemelerinin uygun olduğuna karar verilmiştir. Öğrenci listesi ektedir.  

Stratejik Hedef Önerisi

Felsefe Bölümü Stratejik Hedef Önerisi için tıklayınız.

Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 1990 yılında kurulmuş olup, halen 5 Profesör, 1 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 1 Doktoralı Araştırma Görevlisi, 3 Araştırma Görevlisi ve  6 ÖYP'li Araştırma Görevlisi ile, (1990 yılından itibaren) Lisans I. Öğretim, (2010-2011 yılından itibaren) Lisans II. Öğretim, (1990 yılından itibaren) Yüksek Lisans ve (2004 yılından itibaren) Doktora programları yürütmektedir.
   Felsefe Bölümü'nün temel amacı, öğrenciye, felsefe tarihi donanımı içinde, geçmişten günümüze felsefenin temel problem alanlarını tanıtarak, problem bilinci kazandırmak, böylelikle de, öğrencinin doğru değerlendirme ve tutarlı akıl yürütme becerisiyle çağımızın temel problemlerine felsefi bir bakışla yönelebilmesini sağlamaktır.
   Felsefe Bölümü'nün misyonu, çağın kültürel, toplumsal ve etik problemlerini tespit edebilen, bu problemlere eleştirel bakış açısıyla yaklaşarak çözüm üretebilen bireylerden oluşan bir toplum kurulmasına zemin hazırlamaktır.
    Bu çerçevede Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, felsefe etkinliğini, yalnızca akademik değil, aynı zamanda toplumsal yönüyle de ele almakta; Lisans ve Lisansüstü öğretim etkinlikleri ve  yurtdışına yönelik "Erasmus", yurtiçine yönelik "Farabi" değişim programlarını sürdürmenin yanında; Ulakbim Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve Philosopher's Index tarafından taranan "Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi"ni yılda iki sayı olmak üzere hazırlamakta; "Bursa Felsefe Kulübü" ile çeşitli toplantılar ve seminerler düzenlemekte; felsefenin toplumsal düzlemde yaygınlık kazanması için çeşitli sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine gitmektedir.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer