Oryantasyon Duyurusu

Bölümümüze bu sene başlayacak olan öğrencilerimiz için aşağıda belirtilen saatlerde Oryantasyon düzenlenecektir. Tüm öğrencilerimizin katılımını bekliyoruz.
1. Öğretim: 24 Eylül Salı 13:00, E-204
2. Öğretim: 24 Eylül Salı 17:00, E-204

Duyuru: Tez Konusu Bildirimi

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre Yüksek Lisans
öğrencileri için tez konusunun en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar
belirlenerek, doktora öğrencileri için yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciler için en geç altı ay içinde tez önerisinin tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunması yapılarak
Enstitümüze gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak bazı öğrencilerimizin tez konusu tekliflerinin halen anabilim dallarından Enstitümüze gönderilmediği görülmüştür.  Bilgilerinizi ve yukarıda belirtilen maddeler uyarınca tez konularının gönderilmesi hususunda hassasiyet gösterilmesini önemle rica ederiz.

Stratejik Hedef Önerisi

Felsefe Bölümü Stratejik Hedef Önerisi için tıklayınız.

Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 1990 yılında kurulmuş olup, halen 4 Profesör, 2 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 1 Doktoralı Araştırma Görevlisi, 3 Araştırma Görevlisi ve  6 ÖYP'li Araştırma Görevlisi ile, (1990 yılından itibaren) Lisans I. Öğretim, (2010-2011 yılından itibaren) Lisans II. Öğretim, (1990 yılından itibaren) Yüksek Lisans ve (2004 yılından itibaren) Doktora programları sunmakta; bunlara ek olarak (2010-2011 yılından itibaren de) "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)" kapsamında Araştırma Görevlisi istihdam etmektedir.
   Felsefe Bölümü'nün temel amacı, öğrenciye, felsefe tarihi donanımı içinde, geçmişten günümüze felsefenin temel problem alanlarını tanıtarak, problem bilinci kazandırmak, böylelikle de, öğrencinin doğru değerlendirme ve tutarlı akıl yürütme becerisiyle çağımızın temel problemlerine felsefi bir bakışla yönelebilmesini sağlamaktır.
   Felsefe Bölümü'nün misyonu, çağın kültürel, toplumsal ve etik problemlerini tespit edebilen, bu problemlere eleştirel bakış açısıyla yaklaşarak çözüm üretebilen bireylerden oluşan bir toplum kurulmasına zemin hazırlamaktır.
    Bu çerçevede Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, felsefe etkinliğini, yalnızca akademik değil, aynı zamanda toplumsal yönüyle de ele almakta; Lisans ve Lisansüstü öğretim etkinlikleri ve  yurtdışına yönelik "Erasmus", yurtiçine yönelik "Farabi" değişim programlarını sürdürmenin yanında; Ulakbim Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve Philosopher's Index tarafından taranan "Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi"ni yılda iki sayı olmak üzere hazırlamakta; "Uludağ Felsefe Derneği (UFED)" adı altında çeşitli toplantılar ve seminerler düzenlemekte; felsefenin toplumsal düzlemde yaygınlık kazanması için çeşitli sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine gitmektedir.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer